Lokaler i: Sogn og Fjordane

Nordfjord Hotell

nordfjord-logo

La din draum bli vår utfordring. Ta fri på denne viktige dagen for brurepar og familie! Når vi tek oppdraget blir dykkar oppgåver avgrensa til val av meny, bordoppsett og bordplassering. Selskapsavdelinga er utstyrt for flotte selskap og middagar. Fantastiske lysekruner i krystall gjer at romet framstår som eit stilig selskapslokale med dempa belysning.